Đóng

Tài Khoản Thử Nghiệm Exness

Exness cung cấp tài khoản thử nghiệm rất phù hợp cho người mới bắt đầu thực hành giao dịch.

Tất cả các loại tài khoản đều có tài khoản thử nghiệm, trừ tài khoản Standard Cent, tài khoản này chỉ có thể giao dịch bằng tiền thật.

Mỗi loại tài khoản đều có giới hạn về số lượng tài khoản thử nghiệm có thể tạo trong một Khu vực cá nhân. Tối đa là 100.

Bài viết này sẽ hướng dẫn người mới bắt đầu cách để tạo tài khoản Exness thử nghiệm.

Cách Tạo Tài Khoản Thử Nghiệm

Sau đây là hướng dẫn ngắn gọn về cách tạo tài khoản thử nghiệm trong Khu vực cá nhân của bạn.

Khi đăng ký Khu vực cá nhân, bạn sẽ tự động được cấp cho một tài khoản thử nghiệm với số tiền ảo là $10.000.

 Để tạo thêm tài khoản thử nghiệm, đăng nhập vào Khu vực cá nhân của bạn rồi chọn Mở Tài Khoản Mới. Sau đó chọn Thử tài khoản Thử nghiệm làm tài khoản yêu thích của bạn. và chọn tài khoản thử nghiệm trên MT4 hoặc MT5.

Chọn đòn bẩy, đồng tiền của tài khoản, vốn khởi điểm, tên tài khoản và một mật khẩu giao dịch rồi nhấp vào Tạo tài khoản.

Việc đăng ký người dùng mới liên tục tăng lên. Từ năm 2019, tài khoản thử nghiệm được khả dụng tại hầu hết các nước châu Á.

Loại tài khoản