Đóng

Những Loại Tài Khoản Sẵn Có Tại Exness

Liên tục phát triển là chìa khóa dẫn đến sự thành công lâu dài của Exness. Trang web được cung cấp rộng rãi. Hiện tại, một số quốc gia không thể đăng ký, nhưng nhà môi giới hiện diện tại các quốc gia quan trọng nhất với số lượng lớn các nhà đầu tư.

Exness cung cấp đa dạng các loại tài khoản phù hợp với nhiều phong cách giao dịch khác nhau. Có hai loại tài khoản giao dịch chính là: tài khoản Tiêu chuẩn và tài khoản Chuyên nghiệp. Các loại tài khoản Tiêu chuẩn phù hợp với tất cả các nhà giao dịch và các tài khoản Standard Cent được thiết kế dành cho những nhà giao dịch mới tham gia.

Các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm được khuyên dùng các loại tài khoản Chuyên nghiệp - bao gồm tài khoản Pro, tài khoản Zero và tài khoản Raw Spread. Mỗi loại tài khoản sẽ có một loạt các điều kiện riêng đối với số tiền nạp tối thiểu, đòn bẩy, chênh lệch và hoa hồng. Bên dưới là những thông tin về tài khoản Standard Cent, Standard, Pro, Zero và Raw Spread.

Tài Khoản Tiêu Chuẩn

Tài Khoản Standard

Tài khoản Standard phù hợp với các nhà giao dịch mới cũng như những người đã có một chút kinh nghiệm giao dịch. Tài khoản Standard cung cấp cơ hội giao dịch lô nhỏ với số tiền nạp tối thiểu chỉ $1. Bạn có thể giao dịch trên những loại sản phẩm giao dịch tài chính đa dạng bao gồm các cặp tiền tệ ngoại hối, kim loại, cổ phiếu, tiền kỹ thuật số và chỉ số.

Những đặc điểm của tài khoản Standard:

 • Tiền nạp tối thiểu $1
 • Bạn có thể giao dịch các lô nhỏ (khối lượng lô tối thiểu là 0,01)
 • Chênh lệch ổn định
 • Lệnh được khớp theo khớp lệnh thị trường
 • Không giới hạn số lượng lệnh giao dịch có thể mở
 • Không yêu cầu hoa hồng giao dịch

Tài Khoản Standard Cent

Tài khoản Standard Cent của Exness phù hợp với những nhà giao dịch mới vì tài khoản này cho phép họ giao dịch khối lượng nhỏ với đơn vị giao dịch nhỏ hơn nhiều (micro lô). Số tiền nạp tối thiểu của tài khoản này là $1. Bạn có thể giao dịch nhiều cặp tiền tệ ngoại hối và kim loại phổ biến.

Những đặc điểm chính của tài khoản Standard Cent:

 • Yêu cầu mức tiền nạp thấp
 • Bạn có thể giao dịch với đơn vị giao dịch nhỏ hơn (micro lô)
 • Lệnh được khớp theo khớp lệnh thị trường (không báo giá lại)
 • Chênh lệch ổn định
 • Khớp lệnh đáng tin cậy
 • Không yêu cầu hoa hồng giao dịch

Tài Khoản Chuyên Nghiệp

Tài Khoản Pro

Tài khoản Pro của Exness phù hợp với những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp. Tài khoản này cung cấp cơ hội giao dịch khối lượng nhỏ tương tự như tài khoản Standard. Bạn có thể giao dịch trên những loại sản phẩm giao dịch tài chính đa dạng bao gồm các cặp tiền tệ ngoại hối, kim loại, cổ phiếu, tiền kỹ thuật số và chỉ số.

Tài khoản Pro có những đặc điểm sau:

 • Khối lượng tối thiểu của lô 0,01
 • Lệnh được khớp theo khớp lệnh tức thời (có áp dụng báo giá lại)
 • Không giới hạn số lượng lệnh giao dịch tối đa có thể mở
 • Chênh lệch thấp từ 0,1
 • Khớp lệnh đáng tin cậy

Tài Khoản Zero

Tài khoản Zero của Exness phù hợp với những nhà giao dịch sử dụng Hệ thống cố vấn (EA). Tài khoản Zero là loại tài khoản khớp lệnh thị trường đặc thù cho phép giao dịch không có chênh lệch hoặc gần như không có chênh lệch. Bạn có thể giao dịch trên những loại sản phẩm giao dịch tài chính đa dạng bao gồm các cặp tiền tệ ngoại hối, kim loại, cổ phiếu, tiền kỹ thuật số và chỉ số.

Tài khoản Zero có những đặc điểm sau:

 • Chênh lệch bằng 0 đối với 30 công cụ giao dịch hàng đầu trong 95% thời gian của ngày giao dịch
 • Không giới hạn số lượng lệnh giao dịch có thể mở
 • Lệnh được khớp theo khớp lệnh thị trường (không báo giá lại)
 • Hoa hồng giao dịch theo cấp bậc chỉ từ $3,5/1 lô cho mỗi chiều tùy theo công cụ giao dịch

Tài Khoản Raw Spread

Tài khoản Raw Spread cung cấp chênh lệch cực thấp. Một khoản hoa hồng cố định sẽ được tính khi bạn giao dịch trên tài khoản Raw Spread. Bạn có thể giao dịch trên những loại sản phẩm giao dịch tài chính đa dạng bao gồm các cặp tiền tệ ngoại hối, kim loại, cổ phiếu, tiền kỹ thuật số và chỉ số.

Tài khoản Raw Spread có các đặc điểm sau:

 • Chênh lệch cực thấp
 • Hoa hồng giao dịch cố định cho mỗi lô
 • Không giới hạn số lượng lệnh giao dịch có thể mở
 • Lệnh được khớp theo khớp lệnh thị trường (không báo giá lại)
Loại tài khoản